bóg-sumienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Szkicach i wspomnieniach literackich są to następujące konstrukcje: Hamlet-Wyspiański 164 (3 r.), Klaudiusz-publiczność 164, Bóg-sumienie 166, Góral-przewodnik 168, pisarz-pułkownik 172, przyjaciólka-żona 175, pisarz-obywatel 178 i obywatel-pisarz 178 i wiele podobnych. Wśród tych tworów na uwagę zasługuje zestawienie trójczłonowe chłop-Slowianin-robotnik 179...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karaś, Mieczysław et al. (red.) 1972. Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.