baalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) społeczne, utwierdzone i pogłębione przez wprowadzenie monarchii. Ten istniejący podział na element rolniczo-miejski i pastersko-koczowniczy należy tu przypomnieć, gdyż ma on zasadnicze znaczenie dla zrozumienia dalszego rozwoju religii starożytnych Żydów. Pasterski element bowiem stał się źródłem protestu przeciwko baalizacji kultu Jahwe i synkretyzmowi religijnemu, które szerzyły się wśród elementu rolniczo-miejskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.