baalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bóg słońca; B.-Alijan, bóg źródeł i pory deszczowej; B.-Melkart, opiekun m. Tyr. B. czczono pod postacią byka. Często wyobrażano go w postaci ludzkiej, stojącego na byku. Baalizm był kultem agrarnym, związanym z dorocznym cyklem przemian w przyrodzie, czego wyrazem jest kilka poematów mit. o B. i jego siostrze bogini Anat z —*• Ugarit. Ich treścią jest walka B., zw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.