babcia-złośnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dotyczy to w szczególności apozycji stanowiących: — nazwy zawodowe: (299) nauczyciel polonista i nauczycielka polonistka; pan bibliotekarz i pani bibliotekarka; mąż-geodeta i żona-geodetka; — nazwy funkcji i tytułów: (300) pan kierownik i pani kierowniczka; — nazwy narodowości: (301) student Arab i studentka Arabka; — nazwy nosicieli cech: (302) dziadek-złośnik i babcia-złośnica; żeglarz-samotnik i żeglarkasamotniczka; wuj-staruszek i ciotka-struszka; — nazwiska i imiona: (303) brat Kazimierz i bratowa Kazimiera; fryzjer Kowalski i fryzjerka Kowalska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.