babelizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) babelizm 51-53, 54 bariera językowa 6, 26, 27, 54, 151, 164, 171, 172 - leksykalna 26, 27, 30, 31, 59 - - interdyscyplinarna 27, 28 - - międzyjęzykowa 27 - - wewnątrzjęzykowa 28 - logiczna 29 - pozaleksykalna 20, 21, 26, 30 - pronuncjacyjna 164 - psychologiczna 30 - semantyczna 28 bełkot informacyjny 172 bilingw 42, 112, 128, 129, 133, 167, 174, 187, 211, 213, 216 bilingwizm 41, 42, 167 Centralne Stowarzyszenie Pasigrafii 76 Centre de Documentation et d’Etudes sur la Langue Internationale 83 czasopismo abstraktowe 50 degradacja języka 171 Delegacja d/s przyjęcia pomocniczego języka międzynarodowego 80, 81 Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale 80 230...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Susskin, Marian 1990. Paninterlingwa powszechny język międzynarodowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.