babieć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pogląd, jakoby tą drogą kobiety miały przybierać cechy męskie, a mężczyźni „babieć”, jest zgoła fałszywy. Kobieta, angażując się w pracy zawodowej i społecznej, wnosi swoje cenne odrębności i równoważy braki, wynikłe z jed.nostronnego udziału mężczyzn. Mężczyzna, uczestnicząc aktywnie od najwcześniejszych momentów w rozwoju i wychowaniu swego dziecka, wywiera istotny wpływ na kształtowanie się nowego pokolenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fijałkowski, Włodzimierz 1973. Rodzi się człowiek, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.