babilońsko-bizantyński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W starej Rusi istniały zadatki bardziej poprawnych stosunków między .prawem kościelnym a świeckim, lecz na skutek warunków historycznych zadatki te nie mogły się rozwinąć. Najbardziej wyraźnym przykładem despotyzmu babilońsko-bizantyńskiego na naszym gruncie było zabójstwo św. metropolity Filipa. Dla nas nadzieję zbawienia stanowił fakt, że Ruś Moskiewska nie mogła zadowolić się takim typem samowładztwa. Pierwszym, który w no...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PLitA - Pismo Literacko-Artystyczne (Kra­­ków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.