bachiczno-optymistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W utworze tym znalazły wyraz te cechy postawy Gałczyńskiego, jego swoistej filozofii, które miały mu towarzyszyć już do końca, doskonaląc się i dojrzewając. Jest nieporozumieniem wysuwane niekiedy twierdzenie, jakoby w poemacie tym znalazły wyraz nastroje katastroficzne (że niby koniec świata!). Wydaje się, że trudno byłoby znaleźć w literaturze bardziej tryskający życiem, bardziej bachiczno-optymistyczny utwór. Jest „Koniec świata” chyba przede wszystkim satyrą na katastrofistów i to wszelkiej maści!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamieńska, Anna, Śpiewak, Jan (red.) 1961. Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo