bachmacik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6 wyrazów: babeczka, babiniec ‘kruchta’, babinka, babsko, babusia, bachmacik notowano od XVI wieku. Z wyjątkiem babińca widzimy tu same zdrobnienia, które jako formacje nagminne w polszczyźnie tylko przypadkowo mogły się nie pojawić w dawniejszych zabytkach. W każdym razie w badanej partii materiału różnica stabilności między najdawniejszą a renesansową polszczyzną wydaje się nieznaczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.