badawczo-diagnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nalny inventory („Journal of Social Psychology” 1933, nr 4). Gdy już pojawiło się szereg kwestionariuszy przeznaczonych do pomiaru pojedynczych cech osobowości, wówczas jako konsekwencja takiego stanu rzeczy powstała myśl o możliwości połączenia ich w jedno narzędzie dostarczające jednocześnie wyników pomiaru kilku różnych cech osobowości. Od tego też momentu zaczyna zarysowywać się wyraźny, dwustronny związek techniki konstrukcji metod badawczo-diagnostycznych z teorią osobowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sanocki, Włodzisław 1976. Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.