badawczo-leczniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 22. Współpraca z terenowymi organami służby zdrowia i placówkami leczniczo-zapobiegawczymi przy zakładach pracy oraz z ośrodkami badawczo-leczniczymi chorób zawodowych, poradniami higieny pracy oraz z organami państwowej inspekcji sanitarnej i stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w następujących sprawach: a) wykrywania przyczyn chorób zawodowych; b) wykrywania przyczyn drobnych wypadków nie powodujących przerw w pracy; c) wykrywania przyczyn absencji chorobowych, związanych z wystąpieniem specjalnie niekorzystnych warunków pracy w zakładzie, w oddziałach lub na poszczególnych stanowiskach roboczych; d) podnoszenia stanu sanitarnego i higieny pracy w zakładzie; e) organizowania zakładowej służby ratownictwa; f) przeszkalania robotników na ratowników niosących pierwszą pomoc; g) inicjowania objęcia przepisami ochronnymi nowo powstałych stanowisk pracy lub procesów technologicznych szkodliwych dla kobiet i młodocianych itp.;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makarewicz, Bohdan 1964. Popularny poradnik BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.