badawczo-rozpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) matyce korczakowskiej3. Istnieje zatem pilna potrzeba uporządkowania terenu, wszczęcia polemiki z krytyką, otwarcia szerokiej dyskusji, która powinna zmierzać do ukazania aktualnego stanu wiedzy o J. Korczaku. Wykonanie tego zadania, które traktujemy jako pierwszy, badawczo-rozpoznawczy etap, może rzucić dodatkowe światło na to, co w związku z dorohkiem pedagogicznym Korczaka będzie wymagało dalszych badań 1 jakich badań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.