bajka-epigramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Problemów stylu i języka dotknął, czysto okazjonalnie, również Zygmunt Leśnodorski, mówiąc 0 związkach pisarza z antykiem: „Łacinie zawdzięcza natomiast przede wszystkim poeta swój styl, styl bajek-epigramatów, miniaturowych poemacików, w których moralna myśl i dowcipna treść z nieporównaną jasnością, zwięzłością 1 prostotą zamknięte zostały w niezwykle skondensowanej formie! Osiągnął tutaj Krasicki naprawdę ideał zwartości i precyzji stylistycznej"19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostkiewiczowa, Teresa 1984. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.