bajoro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na pewne pytanie można odpowiedzieć bez namysłu, każdy bowiem ulicznik paryski wie, kto jest duszą wszystkich wielkich transakcyj. Czy można jednak było wiedzieć na pewno, że sprawa meksykańska forsowana jest przez człowieka, który krok po kroku wydobywa państwo z bajorów dyktatury? Spójrzcie, jak pan Rochefort — ongi rewolucjonista, dziś karierowicz z biernej łaski lorda-protektora — szarpie się i szamoce w sieci własnych sprzeczności i domysłów! Nie tylko ty, kronikarzu wi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Neumann, Alfred 1938. Drugie cesarstwo, przeł. A. Liefeld, Warszawa : Rój
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.