bajronista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) usłużny obłok i przenosi go do Polski. Jest więc w tym Monologu, biorąc go ze strony artystycznej tylko, naśladowanie, parafraza Improwizacyi, z niektóremi reminiscencyami z Byrona; psychologicznie, Kordyan jest romansowym wojażerem, który szuka wrażeń, zajętym i nadętym sobą pozerem, kiedy się podziwia, jako „posąg człowieka na posągu świata” i w dodatku jeszcze słabym, nerwowym, melancholicznie rozmarzonym bajronistą, kiedy się skarży na wszystkie zawody życia; filozoficznie zaś i historycznie, myśl monologu, ta prawda, którą Kordyan odkrywa, jest fałszem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.