bajronistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeden tylko: prawdziwy. Dopiero wiek XIX stwarza pojęcie udawania przed sobą samym; człowiek ówczesny, członek wstępującej — nie gromadnie jednak, lecz indywidualnie i prywatnym niejako przemysłem — klasy mieszczańskiej odmawia utożsamiania się ze swą doraźną sytuacją, domyśla się w sobie sam i każe domyślać się innym — nie przeczuwanych skarbów wewnętrznych. Psychika rozpada się tym samym na dwie warstwy: pozorną i prawdziwą. Od pozy bajronistycznej do psychoanalizy droga jest prosta. Lecz owo dno jaźni okazuje się mitem; i dla myśli egzystencjalistycznej pozostaje znów tylko jedna warstwa — tym razem ta pozorna. Psychologia sprowadza się do świadomego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1956. Moje odchylenia, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.