bankierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Europy. Bankierstwo, czyli tak zwana wtedy arte del cambio, było dla Florentczyków nie tylko źródłem bogactwa ale i politycznego wpływu w eałćj Europie. Państwa europejskie zubożone ciągłemi wojnami, posiadające małe i niepewne dochody, chętnie przyjmowały Florentczyków za swych bankierów, agentów, liwerantów, chętnie im oddawały pod zarząd swój skarb i swoje mennice. Handel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.