bawialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już we wszystkiem, co go otacza. Pomijając ubiór małżonków, który nigdy nie stosuje się do mody, ale zatrzymuje tradycyonalną kapotę chudego pachołka i czepek z kilkoealową szlarką, spódnicę kwiecistą i czerwoną chustkę zagonowej szlachcianki — mieszkanie tąż samą oznacza się cechą. Wejdziesz do pierwszej izby, która jest oraz kancellaryą i bawialnym pokojem, ujrzysz ją czysto wybieloną, podłogę narzuconą szuwarem, drewniane stołki, duży stół z regestrami, na kołku wiszący kalendarz i linię, a na ścianach historyę syna marnotrawnego przez muchy zepstrzoną, dalej strzelbę i kordelas, przy drzwiach obok ręcznika harap, a w kątku pieca pęk kijów. Zajrzysz do alkierza:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.