bazarowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niewątpiiwie szkoda, że Plechanow wypowiedział się tylko pobieżnie na temat Fichtego, Schellinga i Hegla. Posiadał niezwykle gruntowną i zadziwiająco ścisłą znajomość ich dzieł i mógłby napisać o nich pracę nie mniej wspaniałą niż jego książka „Szkice z historii materializmu“. Myślę wprawdzie, że nieco bazarowskiemu umysłowi Plechanowa jego starzy przyjaciele Holbach i Helwecjusz byli bliżsi — jako poprzednicy marksizmu — niż wielcy idealiści. Ale zgrzeszyłby bardzo przeciw Plechanowowi ten, kto by myślał, iż ignoruje on drugie, potężne źródło marksizmu, jakim jest niemiecki idealizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.