bechowsko-akowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) linii jednolitofrontowej. W sprawozdaniu KO PPR tak oto pisano na temat zasad tej współpracy: „Współpraca wyrażała się we wspólnym kolportowaniu literatury w szeregach AK, ujawnianiu elementów reakcyjnych w szeregach AK, BCh, SL i pozbawianiu ich wpływu"129. Niezależnie od tego istniała współpraca bojowa pomiędzy AL i dołami bechowsko-akowskimi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.