benificjum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z nimi funkcji. Władze kościelne, aczkolwiek zdawały sobie sprawę z ujemnych skutków nierezydencji, to jednak nie zakazywały jej bezwzględnie, ale starały się ją ograniczyć. Przede wszystkim dążono do tego, by benificjów kościelnych nie opuszczano samowolnie, ale jedynie za dyspensą władzy kościelnej, która w ten sposób zastrzegła sobie prawo decydowania o tym, czy powody do opuszczenia beneficjum są dostatecznie poważne, z drugiej zaś strony starała się czuwać nad tym, by duchowny, opuszczający swój kościół, postarał się na czas swej nieobecności o odpowiedniego zastępcę. Winni uchybień w tym zakresie podlegali sankcjom, aż do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.