bergamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - Exigua vobis restât via,1  2 3 I tak od słowa do słowa zaczęli dysputę wieść o filozofii; przy tym chłopi bergamscy tak mądrze mówili, że uczeni florenccy zapominali prawie języka w gębie. W podziwieniu wielkim mówili do siebie: - Jakżeż to możliwe, żeby owi prości i oddani pracy na roli oraz innym chłopskim zajęciom ludzie byli tak biegli w naukach?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gałuszka, Jadwiga (wyb.) 1969. Dawna nowela włoska, przekł. J. Gałuszka et al., Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.