bez-cielesny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i reakcji czysto cielesnych. Równałoby się może nawet w ogóle przekształceniu reakcji na bodźce w coraz wyraźniejszą i samodzielniejszą, coraz bardziej pełną własnej inicjatywy aktywność bez-cielesną, oderwaną od ruchów ciała: taką, która ciało transcenduje i pozostawia za sobą. W efekcie doprowadzałoby to do coraz znaczniejszego transcendowania granic ciała podmiotu przez jego specjalizującą się czynnościowo i zarazem wyodrębniającą się strukturalnie myśl, powstającą w ciele i z ciała kosztem którejś z odmian energii organizmu transformowanej na swoistą, emanacyjną energię czysto myślową, a więc ostatecznie kosztem ciała i za sprawą jego przed-myślnego wysiłku. Wyjaśniałoby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wysocki, Alfred 1974. Tajemnice dyplomatycznego sejfu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.