bezafektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowanie nie zdoła naruszyć. To jest prawdziwa gnoza mądrości”164. Kontemplacja stale praktykowana prowadzi do pełnego zjednoczenia z Boskim intelektem: Jeśli więc człowiek trwa ustawicznie w stanie oglądu duchowego, obcując z Bóstwem w sposób czysty oraz uczestnicząc jak najbardziej świadomie w Świętej Jedności, wówczas staje się coraz bliższy trwałego stanu bezafektywnej identyfikacji, to znaczy, że już nie tyle posiada wiedzę i zdobył poznanie, ile jest już samą wiedzą i samym poznaniem”165. Tego rodzaju zjednoczenie z Bogiem jest źródłem wielkiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1999. Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.