bezchlebie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest jednak poza tym poważna grupa wyrazów, która od biedy mogłaby się zmieścić w polskim systemie słowotwórczym i dopiero porównanie ze słownikami języków ruskich upewnia o jej obcości. Z mnóstwa przykładów wybrałam tylko niektóre: bezchlebie Zal P 2,112 i in.; por. ukr. 6e3XAi6fi\ bezdole Zal P 1,55 i in.; por. ukr. óe3d\AAA\...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.