bezdźwięczność-dźwięczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) upodabnia je do odpowiednich bezdźwięcznych. Jeżeli więc nasza analiza jest ścisła, zachodzi tu stan następujący: a) brak równowagi w systemie statystycznym języka, który objawia się anormalnie wysoką częstością spółgłoski zwartej bezdźwięcznej, wskutek czego system języka osłabia swą komunikatywność, b) działanie zewnętrzne, które dąży do udźwięcznienia bezdźwięcznych w pozycji interwokalicznej, c) stan szczególny systemu diakrytycznego, który nie wykazuje opozycji „bezdźwięczność-dźwięczność“ i w konsekwencji nie 123...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Guiraud, Pierre 1966. Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej, tłum. M. Kniagininowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.