bezdogmatowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa. Znaczny stosunkowo sukces Bez dogmatu był rezultatem niezwykłego artyzmu, bijącego z każdej karty tej długiej powieści psychologicznej. Plastyka obrazów z życia codziennego, świetność dowcipnych paradoksów, cechujących sposób myślenia bezdogmatowca, urok pustego wewnętrznie a imponującego na zewnątrz życia salonowego, akcenty wreszcie moralne, rozsiane po książce i stwarzające w niej nieraz atmosferę podobną jak w pokrewnym jej Uczniu Pawła Bourgeta — powieści, z którą Sienkiewicz zapoznał się już w toku pracy nad Bez dogmatu, sprawiły, że pamiętnik Płoszowskiego, zręcznie maskujący brak istotnej głębi jej doskonale zrobionymi pozorami, wywarł duże wrażenie, poczytywany (częściej poza Polską niż w kraju) za arcydzieło powieści psychologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.