bezosiowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SYMETRIA [gr.], biot. jedna z cech budowy ciała większości organizmów zwierzęcych; postacie ciała asymetryczne, czyli bezosiowe, anaksoniczne, spotyka się gł. wśród pierwotniaków (np. ameby) i niektórych gąbek; w przypadku organizmów o budowie symetrycznej można przez ciało przeprowadzić co najmniej jedną oś s. i płaszczyznę s. Zależnie od typu s. rozróżnia się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.