bezpośrednio-produkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ponieważ 8,40 p = 125 sztuk; Sj = = 0,07 120 Akord prosty, zwany także czystym, stosowany jest z reguły przy pracach bezpośrednio-produkcyjnych. W stosunku do robotników pomocniczych, współpracujących zazwyczaj z robotnikami bezpośrednio-produkcyjnymi, stosowany jest najczęściej akord prosty pośredni, gdzie ustalenie zarobków jednego robotnika zależne jest od wyników produkcyjnych robotnika drugiego; w przypadku wspomnianych wyżej robotników pomocniczych zarobki ich uzależnione będą od stopnia wykonania zadań przez robotników bezpośrednio-produkcyjnych. Wysokość zarobków przy tego rodzaju systemie wynagra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.