bezrodzicielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymi samymi torami idzie rozumowanie Gerharda Heberera, kiedy mówi: „Przypuszczenie, które wysuwa teoria stworzenia o »bezrodzicielskim« pochodzeniu każdego zdarzenia biologicznego, przeczy tezie Harveya (omne vivum e vivo). Jest to najbardziej nieprawdopodobne i biolog nie może tego traktować na serio”.3’ Heberer, obrońca teorii samorództwa, nie zauważa, że wszystkie argumenty, którymi atakuje teorię stworzenia, przeciwstawiają się również uznawanej przez niego teorii, która „przeczy tezie Harveya przez przypuszczenie o bez-rodzicielskim pochodzeniu każdego zdarzenia biologicznego”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.