bezrombowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pod stan (po rombie), jak i pod żyć (przed rombem), to np. zwrot siedzieć w długach po uszy ma tylko hasło siedzieć (po rombie), natomiast w dług podano (po rombie) być po uszy w długach, a w ucho, również po rombie, zadłużyć się po uszy (ten ostatni zwrot powtórzono w haśle bezrombowym zadłużyć się). Wybrane tu przykłady, jak i reszta materiału słownika, nie pozwalają zrekonstruować zasad, którymi się kierowali autorzy lokując pewne połączenia: a) w artykułach czasownikowych i/lub rzeczownikowych, b) przed rombem lub po nim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFPiS - Z Problemów Frazeologii Pol­skiej i Sło­wiańskiej (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.