bezsumienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 32. Bezpromienny Słów Lamb 2, 162; 33. Bezprzytułek ‘bezdno, przestrzeń bez odpoczynku, spokoju’ Słów KD 4, 54; 34. Bezpuszy Uj SJ 17; 35. Bezsumienie ‘niemoralność, zbrodniczość’ TOliz Dz 1, 98; 36. Bezświecie ‘poza światem, zaświecie’ TOliz Dz 3, 105; 37. Beztrud ‘stan bez pracy, bez wysiłku' Słów KD 4, 133, 186; 38. Bezuczuciowy Kras Lir 6, 242;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.