beztroskliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) snem. Ale z drugiej strony przez wyłączną służbę tym zagadnieniom aktualnym, przez niczem nieusprawiedliwione, a z ignorancji płynące mniemanie, że tylko literatura współczesna jest interesująca i związana z życiem, dawniejsza zaś wisi gdzieś tam w powietrzu i nie ma żadnego znaczenia dla dnia dzisiejszego, przez brak uczciwego przygotowania do pracy krytycznej, zbytnią pochopność w sądach, beztroskliwość w uogólnieniach, brak nietylko metody, ale wogóle jakiegokolwiek kryterjum w ocenianiu dzieł literackich, przez rozmiłowanie w okrągłym frazesie, pogoń za nowością, powierzchowność i płytkość swoich „syntez", mających najczęściej tylko jednodniowe, a nawet jednogodzinne istnienie — przez to wszystko część t. zw. krytyki literackiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.