bezwarunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dza. Ta godzi jedno z drugiem tak, że sprzeczności żadnej niema, być jej nie może; a my, a nie mogąc jej zrozumieć ani odgadnąć, musimy się na nią zdać i spuścić bezwarunkowo, zupełnie ślepo, musimy poprostu uwierzyć, że ona jest, że godzi wszystko, co się nam sprzecznem wydaje, i że to, co się nam wydaje sprzecznem, kiedyś, w chwili przez nią przeznaczonej, objawi się i będzie zrozumiane przez wszystkich, jaka zgoda, jako sprawiedliwość, jako dobre. Bez tego przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.