białokościelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jątku swoich rodziców Ulina Wielka pod Miechowem. Po kilku dniach przewiózł go nad samą ówczesną granicę austriacką, na plebanię we wsi Biały Kościół pod Ojcowem. Stamtąd, korzystając z rady i pomocy białokościelskiego proboszcza, Waryński przeszedł nielegalnie na terytorium Galicji. Granicę przekroczył prawdopodobnie nie opodal podkrakowskiej wsi Szyce. W Galicji zamierzał wypełnić ważną misję polityczną: „Urzeczywistnić dawno już wypielęgnowany projekt stworzenia tam organizacji działającej w harmonii z Warszawą”15. 70...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Notkowski, Andrzej 1989. Ludwik Waryński, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.