bibliotekarz-kartograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łalność Zakładu poszerzyła się o nowe formy. W październiku 1977 r. zorganizowano wystawę „Polska na starych mapach", która dała retrospektywny przegląd rozwoju kartografii ziem polskich. Również w październiku odbyła się I ogólnopolska konferencja bibliotekarzy-kartografów. Uczestniczący w niej reprezentanci wszystkich większych ośrodków naukowych i bibliotecznych w Polsce przedyskutowali założenia programowe i organizacyjne narodowego zasobu kartograficznego. Planuje się utworzenie przy Bibliotece Narodowej centralnego zbioru kartograficznego poloników oraz centralnej kartoteki zbiorów kartograficznych w Polsce. Główny wysiłek Zakładu będzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.