biblista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) amerykańsko-protestanckie wywiera ogromny wpływ. Jeżeli dodamy jeszcze bliski kontakt, w jaki wychowankowie tych szkół wchodzą z kulturą i społeczeństwem anglo-amerykańskiem, coraz wszechwładniej ogarniającem Wschód muzułmański, to bilans akcji nowoczesnych «biblistów» będziemy musieli uznać za pomyślny. Zobaczymy, co będzie w przyszłości; narazie Syrja pod mandatem francuskim otacza opieką szkoły francuskie, zakonne i świeckie, stara się o podtrzymanie kontaktu z Francją i o jej supremację kulturalną; ale mimo oficjalnego kursu francuskiego akcja anglo-amerykańska rozwija się pomyślnie, bo chytry Syryjczyk wie, że Anglja panuje nad Palestyną, Transjordanją, Irakiem, Mezopotamją, Egiptem, że drogi handlu światowego opanowane są przez Anglików, że tysiące Syryjczyków dorabia się fortuny w Stanach Zjednoczonych. Zresztą Syryjczycy wiedzą jeszcze,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.