biblkolektor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie zdążyliśmy wcale przeprowadzić. Za 60% sum przeznaczonych centralnie na zakup książek biblioteki otrzymują książki z „bibliokolektoru“ — bibliotekarz ma jednak prawo wybierać spośród książek zakupionych przez kolektor, pomagają mu w dokonaniu wyboru releraty fachowych konsultantów poszczególnych dziedzin piśmiennictwa, wygłaszane na okresowych zebraniach bibliotekarzy w biblkolektorze, gromadzone tam zbiory recenzyj, zestawienia bibliograficzne na aktualne tematy itp. Za pozostałe 40% funduszów biblioteka zakupuje książki w księgarniach lub w „oddziale swobodnego kompletowania“ w biblkolektorze W rezultacie takiego systemu kompletowania zbiorów biblioteki powiatowe 1 gminne posiadają — o ile można uogólniać nasze nieliczne obserwacje — ca 40% beletrystyki dla dorosłych, 10—75% książek dla młodzieży, resztę stanowi literatura popularna z różnych dziedzin wiedzy — z dużym odsetkiem marksistowskiej literatury społeczno-politycznej. Liczba wypożyczeń z zakresu beletrystyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.