biec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbudzona ze snu łoskotem tej wrzawy, Hydra Tyranii wstrząsa ogou złoty; Stugębną paszczą zieje strute groty, I biegnie wściekła na bój. z wrogiem krwrawy, Ale postrzegłszy kto on, bez obawy Takie doń tylko wystrzela słów grzmoty: Drobnym mię mieczem zwalczy słabe dziecię, Zgrzybiały starzec przekleństwem mię zgniecie, Struje łzą jedną sierota lub wdowa; Lecz mię od śmierci twój język uchowa, Odżywią brednie, ustalą La świecie Wrzaski bez myśli, i bez czynu — słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.