bieda-monopol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W szczytowym punkcie kryzysu początku lat trzydziestych było ich ponad trzysta. Ale... fakt że powstawały w czasach kryzysowych, a po kryzysie masowo się rozpadały, świadczy, że były to bieda-monopole — zmierzały nie do zdobywania zysków nadzwyczajnych, lecz do ratowania się przed bankructwem i konkurencją obcą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.