biedaczyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakże miękko mówi on np. w powieści „Z dnia na dzień" o biedaczynie Szmycie i jaką umie w nas wzbudzić dla niego sympatję. Jedna to z najlepszych i najgłębiej pomyślanych postaci w polskiej powieści współczesnej. Świadczy ona, że Goetel, wyczerpawszy swój materjał egzotyczny, będzie miał niejedno jeszcze do powiedzenia o środowisku i typach rodzimych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.