biedniuchny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyściuchny, głupiuchny, maluchny, miluchny, młodziuchny, słabiuchny, siwiuchny, ubożuchny, wesoluchny...; w zasadzie też niedłużuchny (24 przykłady), jednak niemało przykładów ma w swej podstawie przymiotniki na -n-, np.: biedniuchny, ciaśniuchny, drobniuchny, ładniuchny, skromniuchny... (łącznie 16 przykładów), też na -k- (ale z odpowiednim ucięciem), np.: cieniuchny, króciuchny, mięci uchny, niziuchny, wąziuchny... (łącznie 10 przykładów), wyjątkowo o innym rozwinięciu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.