bieganina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tak malownicze i tak ściśle charaktery żujące miejscowość, że można tylko powiedzieć, iż zdjął je żywcem z natury. Jakie zaś drogi po kraju odbywał, do jakich poleceń był używany, zapisał to w jednym wierszu do Jana Szumowskiego, pokojowego królewskiego, gdzie zażartowawszy sobie z tej służby pokojowej, powiada, że i teraz na nich obudwóch przypadła bieganina za granicę kraju, chociaż: Jam już był dobrze cudzych krajów syty, I w domu każdy gościniec mi bity, A przecież kiedy rozkaz pański tęgi Nastąpi, muszę znowu do włóczęgi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.