bilogarytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zależności od wyboru jednego z dwu sposobów interpretacji: przewodności pozornej lub oporu pozornego, opierając się na relacji (IV-36) odpowiednio opracowuje się albo w skali bilogarytmicznej (moduł 125) wykresy zależności x = \gt„,y = lg\(tnI)l(KVtj] = lg 8,, albo oblicza się opór pozorny pf i w skali bilogarytmicznej (o module 62,5 mm) wykreśla się zależność x = lg^tn,y = lg pf****  *****>...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.