bimbacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — brakiem tożsamości w zakresie znaczeń i funkcji składniowych (mutacja: bimbacz 'osoba niesolidna’ : bimbać sobie, wytworniak 'mężczyzna elegancki’ : wytworny); — tożsamością znaczeniową i składniową (w modyfikacyjnych formacjach dezintegralnych, które sprzyjają realizacji celów pragmatycznych:, ekonomicznemu wykorzystywaniu środków językowych w wypowiedzi: grama : gramatyka 'przedmiot nauczania’)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.