bimetalowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bimetalu. Jest to drut stalowy, pokryty cienką warstwą miedzi uzyskaną podczas walcowania drutu z bloku stalowego zanurzonego uprzednio w roztopionej miedzi, przez co nastąpiło stopienie się górnej warstwy stali z miedzią. Drut taki uzyskuje dzięki powłoce miedzianej około 3 razy lepszą przewodność elektryczną niż drut stalowy bez tej powłoki, wytrzymałość zaś mechaniczna drutu bimetalowego jest prawie równa wytrzymałości mechanicznej zwykłego drutu stalowego o tej samej średnicy. Używany jest on w telefonii nośnej pracującej prądami wielkiej częstotliwości, które wskutek zjawisłla , naskórków,ości płyną głównie w warstwie zewnętrznej drutüJj/ V * Określenie „stal” zamiast stosowanego dotąd popularnego określenia „żelazo” wprowadzone zostało przed paru laty w metalurgii w celu podkreślenia, że nie ma zasadniczej różnicy materiałowej między tym, co uprzednio nazywano żelazem i stalą, że natomiast znaczne różnice wytrzymałości między tymi tworzywami powstają jedynie wskutek różnych sposobów ich wytwarzania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szalek, Roman 1958. Linie telekomunikacyjne, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.