binaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na temat binaryzmu, rozwoju tendencji apriorystycznyck w fonologii: M. Halle i R. Jakobson, Fundamentals of Language, The Hague 1956...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funk­cjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.