binion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest powszechnie znane, że w cesarstwie rzymskim w 1 poł. III n.e. postępował dość azyuko proces psucia pieniądza,przede wszystkim srebrnego, będącego od szeregu stuleci podstawą obiegu monetarnego w imperium. W srebrnych denarach i antoninianach obniżano procent czystego kruszcu, pieniądz złoty - aureusy oraz znacznie rzadsze biniony i złote kwinary - pogarszano przez zmniejszanie wagi monety. W połowie III w. tempo procesu psucia monety cesarskiej ogromnie wzrosło w związku z nasilającym się coraz bardziej kryzysem politycznym państwa i trudną sytuacją gospodarczą. Szczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.