bio-świadomość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drogą ekstrapolacji, to znaczy przedłużając krzywe wyznaczone eksperymentalnie, Teilhard dochodzi do wniosku, że życie, a więc świadomość, traktować należy jako ogólną właściwość wszechświata. Pozytywistów, którzy — jak na przykład neurofizjolog Lapicąue — dochodzą dopiero do pojęcia bio-świadomości komórkowej, dziwi nieraz tak postawiona propozycja. Pamiętać jednak musimy, że omawiając ten pierwszy temat filozofii teilhardowskiej wykraczamy już poza płaszczyznę naukowego pozytywizmu i znajdujemy się na terenie refleksji filozoficznej, na terenie fenomenologii, czyli nauki uogólnionej i zunifikowanej, dającej spoisty obraz świata i jego pierwszą perspektywę metafizyczną. Jest to już ultra-fizyka, pierwsze jej stadium, które...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.