bio-bibliograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeglądając bibliografię artykułów K. Estreichera z lat 1853—58, ogłaszanych głównie w Dzienniku Literackim, w Nowinkach i Rozmaitościach — łatwo dojdziemy do wniosku, że pasjonował się wówczas dziejami polskiego piśmiennictwa dramatycznego od 1750 r. i dla opracowania tego tematu gromadził materiały bio-bibliograficzne, którym dał tymczasowy tytuł „szkice bibliograficzne z dramaturgii polskiej". Ale od tych szkiców — do „Bibliografii polskiej" — to jeszcze daleka droga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo